In cart Not available Out of stock

Lyrics

我躺下睡覺 又安然起來
因為主在看顧我
縱有敵人包圍
我不怕 愛裡沒懼怕

主啊 求你起來
我的神啊 求你撘救我
主啊 勝利從你而來
願你賜福給你的子民

然而主啊 你是環繞我的盾牌
是我的榮耀 是你使我抬起頭來
然而主啊 你是環繞我的盾牌
我呼求你 我知道你必回應